IS GROUP

Oleje hydrauliczne nie palne


HYDRO LUBE HFDU  to ognioodporny płyn hydrauliczny na bazie estrów. Jest przeznaczony do pracy w olejowych systemach hydraulicznych i spełnia w pełni wymagania dla płynów hydraulicznych typu HFDU. Jest produktem syntetycznym na bazie estrów organicznych i zawiera zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających. Nie zawiera wody, estrów fosforowych, chlorowanych węglowodorów, ani dodatków cynku. W porównaniu do typowych olejów mineralnych, HYDRO LUBE HFDU ma wysoki poziom ognioodporności. Jako alternatywa dla olejów mineralnych, może być używany na obszarach o dużych wymaganiach ekologicznych, ponieważ jest biodegradowalny i nie stwarza zagrożenia dla systemów wodnych.
HYDRO LUBE HFDU  może być używany w systemach pracujących w normalnych warunkach jak i w takich, które wymagają uzupełniania z powodu nieszczelności. Produkt jest kompatybilny z większością standardowych materiałów do uszczelnień.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HYDRO LUBE HFC to wodorozcieńczalny płyn hydrauliczny na bazie glikolu. Posiada wysoki wskaźnik lepkości dzięki czemu zapewnia przekazywanie mocy z niewielkimi stratami w szerokim zakresie temperatur. Jest idealnym produktem dla systemów hydraulicznych, gdzie bardzo ważna jest ognioodporność. Kompatybilny z elementami, zawierającymi miedź, takimi jak mosiądz i brąz, które są zawsze obecne w systemach hydraulicznych. Nie zawiera azotynów i dlatego nie ma ryzyka generowania szkodliwych nitrozoamin. Zawiera doskonały pakiet dodatków smarnościowych o niskiej wrażliwości na temperaturę i z tego względu minimalizuje uszkodzenia pomp i uszczelnień. Zgodny z wieloma typami materiałów uszczelniających (viton jest zalecany).