IS GROUP

Klauzula informacyjna


 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma: Industrial Solutions Group Sp. z o.o. z siedzibą w Szczepanowie przy ul. Lipnickiej 25, 55-300 Środa Śląska;
 2. na dzień dzisiejszy nie wyznaczono Inspektora Danych Osobowych.
 3. celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b,
 4. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Ustawą o podatku towarów i usług oraz ordynacją podatkową. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji naszych zadań.
 9. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiwm profilowania.
 10. posiadacie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie